Народно Читалище Васил Левски 2003 – Димитровград

За Библиотеката

БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ „Васил Левски 2003“ град Димитровград

Библиотеката започва своята работа няколко години след създаването на читалището.

Библиотеката на НЧ „Васил Левски 2003“ Димитровград обслужва жителите на централната част на Димитровград. Поради удобното си местоположение регистрираме за читатели и жители от други райони срещу депозитна вноска. Фондът на библиотеката е почти 7000 тома книги.

При комплектуването на нови книги се вземат предвид и предложения направени от читатели. В библиотеката годишно се извършват над 1500 информационно – библиографски справки от най – различен характер.

В библиотеката са изградени автоматизирани интернет каталог и литературоведска картотека с богат масив от теми, които се ползват на място, или се ксерокопират.

Има постоянен безплатен интернет и два компютъра, които са за ползване от читатели. Разполагаме със скенер  и принтер, което позволява да извършваме и съотвентите услуги. Справките намерени в интернет сайтове могат да бъдат разпечатани на хартиен носител, или качени на диск и други електронни носители.

В библиотеката се качва, сваля, прехвърля и разпечатва информация от електронни носители. Информация, файлове и снимков материал се изпращат и на електронна поща.