Народно Читалище Васил Левски 2003 – Димитровград

Работилница за изящни изкуства

Работилницата за изящни изкуства предлага създаване на възможност за занимание на децата с изкуство по избор в свободното им време. Тя е алтернатива на участието им в извънурочни форми на работа в у-ще или школи по изкуствата. Тя има за цел да създаде ателие по интереси, свързани с изкуствата, в което да се създава собствен продукт и да се развива креативността на отделното дете. Ателието е ориентирано към свободното време на децата и е и се реализира в сградата на читалището.

Дейността на Работилницата за изящни изкуства е свързана с проучване интереса на децата в различни области на изкуството. Децата, които имат желание да рисуват, апликират, създават маски и костюми, се отделят на малки групи (на принципа на ателиетата). В тези, образно казано „работилници” те се превръщат в „художници”, „дизайнери”, „апликатори”. С децата се работи както групово, така и индивидуално.