Работилница за изящни изкуства

Работилницата за изящни изкуства дава възможност на деца от Димитровград да се занимават с изкуство по избор в свободното им време. Тя е алтернатива на участието им в извънурочни форми на работа в училище или школи по изкуствата.

Работилницата за изящни изкуства е ателие по интереси, свързани с изобразителното изкуство, скулптурата, апликацията и др., в което всяко дете има възможност да развива креативността си.

Ателието е ориентирано към свободното време на децата и се помещава в сградата на читалището.

Децата, които имат желание да рисуват, апликират, създават маски и костюми, се отделят на малки групи (на принципа на ателиетата). В тази, образно казано „работилница” те се превръщат в „художници”, „дизайнери”, „апликатори”.

С децата се работи както групово, така и индивидуално.

Художествен ръководител: Здравко Нейчев