История и мисия

Народно Читалище „Васил Левски – 2003“ – Димитровград е учредено през 2003-та година от димитровградския художник и общественик Здравко Нейчев, заедно с група ентусиасти, занимаващи се с естрадна сатира.

От датата на учредяването си до днес, Народно Читалище “Васил Левски – 2003″ – Димитровград не е променяло името си, но се е налагало многократно да променя местонахождението си поради различни причини.

От 2003 до днес читалището работи без прекъсване.

Освен запазване на българските традиции, фолклор, обичаи и дух, цялостната дейност на Народно Читалище “Васил Левски – 2003” – Димитровград носи белезите и влиянието на промените, както в икономическия, така и в морално – етичния живот на обществото и държавата, през последните години.

Мисията на читалището е да съхранява националното културно наследство и родова памет, да е проводник на гражданското общество, да привлича младите и обществено ангажирани хора от района, като им създава благоприятна среда за културна, творческа и образователна изява.

Като съвременно културно средище, настоятелството на Народно Читалище ”Васил Левски – 2003” – Димитровград си е поставило следните цели и задачи:

  • да предоставя качествен и съвременен творчески продукт, който да има обществена значимост;
  • да обхване в участие и изяви възможно по – широк спектър от възрастови групи;
  • да бъде пространство за интегриране на социално изолирани групи ;
  • да откликва на духовните и културните потребности на обществото;
  • да отразява най-доброто от националната ни традиция с културни прояви, в които да намират изява всички негови възпитаници;
  • да развитие и обогати  културния живот в града;
  • да запази местните обичаи и традиции;
  • да развие творческите заложби на участниците в дейността на читалището;
  • да разшири знанията на гражданите и подрастващите;
  • да възпита и утвърди на националното самосъзнание в населението;

В своята 18 годишна история, Народно читалище „Васил Левски – 2003″ – Димитровград, успя да се наложи като един от културните центрове на територията на Община Димитровград.

Заедно с мисията си за просвещение изразена в работата на библиотека, образователни школи, школи за фолклорни танци и сценични изкуства, музейната сбирка, онлайн радиото и мн. др., то успя да създаде свое пространство на културно творчество.

Неведнъж читалището е ставало инициатор за провеждане на национални и международни форуми, семинари, фестивали, телевизионни участия и концертни прояви.

Негови гости са били изтъкнати български и чуждестранни деятели на изкуството и културата.

Настоятелството на НЧ „Васил Левски – 2003“, гр Димитровград се води от максимата, че дейността на едно съвременно читалище, функциониращо през XXI ВЕК, няма как да бъде статична и само и единствено традиционна. Във времето, в което старите модели и стереотипи не работят, новото трябва да се търси постоянно.

Настоятелството на НЧ „Васил Левски – 2003“ – Димитровград се старае постоянно да провокира креативността на читалищните възпитаници и членове, както чрез предоставените им възможности за  изява в културни събития национални и международни форуми, семинари, фестивали, телевизионни участия и концертни прояви, така и чрез участието им в творческия процес при подготовката на всяка една изява.

Живата връзка между всички участници в творческия процес дава емоционален заряд на читалищната дейност. Хората се чувстват значими и общуват на социално и професионално ниво.

Емблематични за Народно Читалище „Васил Левски – 2003″ са:

Освен множеството национални отличия, тези състави и формации донесоха на българската култура и най-високи награди от авторитетни международни конкурси и фестивали.

Scroll to Top