Дейности

Стъпка по стъпка, близо 20 години Народно Читалище „Васил Левски – 2003“, гр. Димитровград преодолява предизвикателствата на времето, за да се утвърди като съвременна институция в новите условия. Възрожденските традиции се изпълват с ново съдържание. Читалището търси своето място в бъдещето, с нов облик, ползвайки съвременните и модерни средства, базирайки цялостната дейност на новаторство, професионализъм и нетрадиционни форми на изяви.

Народно Читалище „Васил Левски – 2003“, гр. Димитровград днес е съвременна културна институция. С многостранните си дейности читалището развива и обогатява културния живот на Димитровград и Община Димитровград, привличайки младите хора с качеството на образователните си курсове и със съвременните начини на получаване на знания.

Ярко присъствие в културния живот, качестве­но образование, активна социална и гражданска ангажираност , изградени мостове с професионални творци и дейци на българската култура, средище на духовност и национално самосъзнание, това е обли­кът на читалище „Васил Левски – 2003” днес. Макар и в среда­та на жизнения си път, навършило почти 20 години , то е силна, авторитетна и модерна институция.

Scroll to Top