За Библиотеката

Библиотеката при НЧ „Васил Левски – 2003“, гр. Димитровград е вписана в регистъра на обществените библиотеки с номер 2421. Тя започва своята дейност няколко години след учредяването на читалището.

Библиотеката при читалището обслужва жителите на централната част на Димитровград. Поради удобното си местоположение, в библиотеката могат да се регистрират читатели и жители от други райони, срещу депозитна вноска. Фондът на библиотеката е над 10000 тома книги.

При закупуването на нови книги се вземат предвид и предложения направени от читатели. В библиотеката годишно се извършват над 1500 информационно – библиографски справки от най – различен характер.

В библиотеката са изградени автоматизирани интернет каталог и литературоведска картотека с богат масив от теми, които се ползват на място, или се ксерокопират.

Библиотеката разполага с постоянен безплатен интернет и четири компютъра, които са за ползване от читатели. В читалнята има скенер  и принтер, което позволява да се извършват и съотвентите услуги.

Справките намерени в интернет сайтове могат да бъдат разпечатани на хартиен носител, или качени на диск и други електронни носители.

В библиотеката се качва, сваля, прехвърля и разпечатва информация от електронни носители. Информация, файлове и снимков материал се изпращат и на електронна поща.

Работно време:

Понеделник – Петък16:00 до 22:00 часа
Събота и НеделяПочивен ден
Библиотекар-доброволец:Теодора Димова Господинова
Телефон за контакт:0898 268 037
Scroll to Top