Контакт с Нас

Димитровград 6400
Бул. “Г. С. Раковски №18 (сградата на бивш “Търговски Дом”),
Източен вход (от към ДЗИ), ет. 4
Тел. 0898 268 037