Контакт с Нас

Димитровград 6400
Бул. „Г. С. Раковски“ №18 (сградата на бивш „Търговски Дом“),
Източен вход (от към ДЗИ), ет. 4
Тел. 0898 268 037
E-mail: ncvlevski [at] mail [dot] bg

Scroll to Top