Фолклорен Танцов Клуб “Нашенци” – Димитровград

Фолклорен танцов клуб „Нашенци“ поставя началото на своята дейност на  ноември 2014 година. Хореограф на колектива от тогава до днес е Христо Христов.

Под неговото ръководство участниците в клуба изучават популярни български народни хора от различни етнографски области на България: северняшка,пиринска, добруджанска, родопска, шопска и най-вече тракийска.

От тогава до сега групата е взела участие в множество концерти, фестивали и конкурси в страната. Основна цел на клуба е разучаването и съхранението на автентичните фолклорно-танцови образци, а две години след създаването си в репертоара на „Нашенци” вече съществуват и няколко сценично разработени танцови постановки.

„Нашенци“ има необикновената задача, която се превръща и в негова мисия – да запази и развие народното ни танцово изкуство, да съхрани фолклорното богатство, бит, култура и самочувствие на българския народ.

Да повишава родолюбието и българщината. Да стане контрагент на културна комуникация чрез своята дейност, задоволявайки духовните потребности на по-широк кръг от социални групи на населението. Да развива стремежа си за приобщаване към европейските културни ценности със своята уникалност като част от европейската цивилизация. И като следствие от всичко това танцуващите да придобият самочувствие на познаващи и претворяващи богатството и разнообразието на българския танцов фолклор.

Не по- маловажно е и реализирането на идеята за повишаване на физическата култура на участниците в клуба, за възможността да разтоварят натрупаното в ежедневието напрежение в една приятелска атмосфера под въздействието на народната музика и да изпитат радост и положителни емоции.